Last Updated: januari 17, 2024By Categories:

Omgevingsanalyses voor 2 veiligheidsregio’s in Brabant

2 veiligheidsregio’s uit Brabant schakelden De Crisiscentrale in, omdat zij op zoek waren naar omgevingsanalisten die tijdens oudjaar en nieuwjaar (2020-2021) konden monitoren. Zeker gezien het vuurwerkverbod was het onvoorspelbaar wat er zou gebeuren. De Crisiscentrale schakelde onder andere ons in omdat wij ervaren zijn in het maken van omgevingsanalyses voor crisiscommunicatie. In 3 dagen hebben we samen met andere ervaren omgevingsanalisten 9 analyses opgeleverd met daarin de stand van zaken op het gebied van informatiebehoefte, schadebeperking en betekenisgeving. Op een paar ongeregeldheden na kunnen we concluderen dat de oudejaarsnacht gelukkig rustig is verlopen!