Last Updated: januari 17, 2024By Categories:

Ontwikkeling dienstverleningsconcept gemeente Bergen (L)

Gemeente Bergen (L) wilde een dienstverleningsconcept om de dienstverlening (nog) beter af te stemmen op wensen en behoeften van inwoners. PubliContact was de opdrachtnemer en heeft ons gevraagd dit samen met hen te doen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders (college, raad, dorpsraad) en we deden onderzoek naar hoe de dienstverlening van de gemeente Bergen werd ervaren door inwoners en ondernemers. Op basis daarvan zijn 10 uitdagingen op het gebied van dienstverlening geformuleerd.Deze 10 uitdagingen zijn omgezet in servicebeloften. Deze servicebeloften vormen de basis voor het verbeteren van dienstverlening en helpen om vanuit dezelfde waarden te werken, hierop terug te vallen en elkaar erop aan te spreken indien nodig.