Social Media
U kunt ons volgen op Facebook en LinkedIn

Notuleren van vergaderingen

Notuleren van vergaderingen

Schipper Management heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd in verslaglegging van vergadering binnen bedrijven, ondernemersverenigingen en stichtingen. Wij werken samen met zeer ervaren notulisten die door hun kennis en ervaring professionele verslagen kunnen opstellen van onderstaande overlegstructuren. Wij garanderen u een snelle, correcte aflevering van het verslag. Het verslag werken wij uiteraard in de door u gewenste vorm én conform uw huisstijl uit. De uitwerktijd is afhankelijk van het gewenste verslagmodel en de complexiteit van de vergadering.


Algemeen Bestuur – Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Brainstormsessies – Commissies – Dagelijks Bestuur – Directie – Discussie organisatievraagstukken – Hoorzittingen – Informatieavonden bouwplanontwikkelingen – Inspraakavond omwoners – Inspraakavonden – Kopersvereniging – Ledenvergadering – Managementteam – Projectteam – Raad van Commissarissen